PARISSIS LAW OFFICE

Legal Strategy Advisers

PARISSIS LAW OFFICE

Legal Strategy Advisers

PARISSIS LAW OFFICE

Legal Strategy Advisers

Αρχική σελίδα

Στρατηγική Νομική Συμβουλή

Η πιο πολύτιμη Νομική Συμβουλή είναι εκείνη που θα εντοπίσει κάθε νομικό πρόβλημα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο και θα προτείνει στρατηγική πρόληψης – αποφυγής. Η αμέσως επόμενη είναι εκείνη που θα αξιοποιήσει όλα τα ένδικα κι εξωδικαστικά εργαλεία ώστε να οδηγήσει μια αντιδικία σε συμβιβαστική επίλυση με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τον πελάτη. Κι επειδή συχνά η δικαστική επίλυση είναι αναπόφευκτη, κάθε υπόθεση πρέπει να “χτίζεται” βήμα-βήμα πολύ πριν την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Αυτό σημαίνει Στρατηγική Νομική Συμβουλή. Αυτή είναι η δουλειά μας τα τελευταία 19 χρόνια.

Τομείς Δικαίου

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Στο "Δίκαιο των Επιχειρήσεων" περιλαμβάνονται όλοι οι Τομείς του Δικαίου που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως το Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, το Δίκαιο Ανωνύμων Εταιριών κ.α.. Σχεδόν το σύνολο των πελατών μας είναι επιχειρήσεις, κυρίως από τους τομείς της υγείας, των κατασκευών και των ΜΜΕ.

Διοικητικό Δίκαιο

Το Διοικητικό Δίκαιο αφορά τη σχέση του Πολίτη ή της Επιχείρησης με το Κράτος. Ο κύριος όγκος των υποθέσεων είναι αδειοδοτήσεις, δημόσιες συμβάσεις (έργα και προμήθειες του Δημοσίου) και επίλυση διοικητικών διαφορών. Αποτελεί την κύρια ειδίκευσή μας και το 80% των υποθέσεων που έχουμε χειριστεί.

Προστασία Δεδομένων

Το Δίκαιο της Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ένας σχετικά νέος Τομέας του Δικαίου που έχει γίνει εξαιρετικά επίκαιρος λόγω της πρόσφατης θέσεως σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Είμαστε συνιδρυτές της Dataprotex, εταιρίας που ασχολείται αποκλειστικά με την προστασία δεδομένων.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας εντάσσονται τα δικαιώματα των δημιουργών έργων τέχνης, όπως συνθετών, στιχουργών, συγγραφέων κλπ ("πνευματικά δικαιώματα"), καθώς και των ερμηνευτών - εκτελεστών των πνευματικών έργων, όπως τραγουδιστών, μουσικών, ηθοποιών κλπ ("συγγενικά δικαιώματα"). Έχουμε χειριστεί με επιτυχία τη μεγαλύτερη αντιδικία στη χώρα, εκπροσωπώντας τα Επιμελητήρια και οργανώσεις επαγγελματιών κατά της ΑΕΠΙ, που έληξε με την αφαίρεση της αδείας της.

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το Δίκαιο της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συμπεριλαμβάνει όλα τα δικαιώματα επί έργων διανοίας που προορίζονται αποκλειστικά για οικονομική εκμετάλλευση και δε συνιστούν "έργα τέχνης". Συμπεριλαμβάνει τις Ευρεσιτεχνίες (ή "Πατέντες"), τα "Πρακτικά Υποδείγματα Χρησιμότητας", τα Βιομηχανικά Σχέδια και τα Εμπορικά Σήματα. Συνεργαζόμαστε με τον εμπειρότερο Δικηγόρο Πατεντών στην Ελλάδα, Γιώργο Παππά, Έλληνα 2ης γενιάς που μεγάλωσε και σπούδασε στις ΗΠΑ.

Πως δουλεύουμε

Με κάθε ανάθεση συστήνεται ιδιαίτερη ομάδα έργου, με τα κατάλληλα κατά περίπτωση και ειδικότητα στελέχη, κυρίως Νομικούς, καθώς και άλλους επιστήμονες (π.χ. ορκωτούς λογιστές, τεχνικούς συμβούλους – μηχανικούς κλπ) εφόσον οι ανάγκες της υπόθεσης το απαιτούν. Έχουμε αναπτύξει στενές, μακροχρόνιες και δοκιμασμένες συνεργασίες με κορυφαίους επιστήμονες σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις κάθε υπόθεσης με επάρκεια, ταχύτητα και αξιοπιστία.

Συντονιστής των ομάδων έργου, υπεύθυνος για τη χάραξη στρατηγικής και υπόλογος έναντι του πελάτη είναι πάντοτε ο Κωνσταντίνος Παρίσσης.

Συνέργειες

Alpha Law

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

H Alpha Law είναι Δικηγορική Εταιρία επίλεκτων νομικών υπηρεσιών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Συνεργαζόμαστε στενά στο δικαστικό μέρος υποθέσεων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Τραπεζικού Δικαίου.

Λαζαράτος & Συνεργάτες

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο Πάνος Λαζαράτος είναι Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κι ένας από τους κορυφαίους Δικονομολόγους στη χώρα. Συνεργαζόμαστε στενά στο δικαστικό μέρων υποθέσεων Διοικητικού Δικαίου. 

Keystone Law

LEGAL NETWORK

Η Keystone Law είναι το μεγαλύτερο δίκτυο νομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συνεργασία αφορά κυρίως υποθέσεις διεθνών εμπορικών συνεργασιών και Χρηματοοικονομικού Δικαίου.

Επικοινωνία

Βουκουρεστίου 18 (WTS, 5ος όροφος), 106 71  Αθήνα

Tel (+30) 210.300.8110

Κων. Καραμανλή (πρ. Μεραρχίας) 16, 621 25 Σέρρες